SSC Bolevec - SSC Bolevec - co dál?

 

Zde naleznete informace o aktuálním vývoji situace v SSC Bolevec. Budeme rádi, pokud nám jakkýkoli dotaz, připomínku či návrh zašlete emailem na johnie77@seznam.cz, případně přispějete s námětem v sekci Diskuze. Děkujeme.

15.10. 2009
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/prokopavka-bude-patrit-mestu20091014.html

4.8. 2008
Na základě naší demonstrace a sepsané a podepsané petice došlo k projednání problematiky radou města Plzně, která uložila primátorovi Ing. Rödlovi úkol jednat s firmou Janák Bros. ohledně odkupu areálu Prokopávka, aby zde bylo možno i nadále provozovat sportovní aktivity. Po vyžádání na email johnie77@seznam.cz je možno sken dokumentu zaslat na Vaši emailovou adresu.

26.6. 2008
Komplet video z dnešní demonstrace:
část 1.: http://www.youtube.com/watch?v=kvvm4ffgKZk
část 2.: http://www.youtube.com/watch?v=zAQapnK3cB8
část 3.: http://www.youtube.com/watch?v=hZGZpovb9uM
část 4.: http://www.youtube.com/watch?v=BbxcVzv4Xgo
část 5.: http://www.youtube.com/watch?v=cPy-SM2rlL8

20.6. 2008
Dne 19.6.2008 nám byl doručen dopis od ÚMO 3, kterým máme dovoleno konat protestní akci na náměstí Republiky 26.6. 2008. Takže shormáždění nic nebrání. V současné době probíhá petiční akce, kterou chceme podpořit naši šanci za zachování sportovních aktivit v areálu V Prokopávce. Podpisy se nám pěkně množí.

Upozornění a odkazy na protestní akci jsou umístěny na webu ČMFS (www.cmfs.cz v sekci Plzeňského kraje) a na fotbalové diskuzi na adrese www.gbook.cz/kniha.asp?id=26028. Oficiálním dopisem s žádostí o účastnickou podporu na manifestaci s možností veřejného vystoupení jsme oslovili předsedu Plzeňské sportovní unie pana Herajta, předsedu PKFS pana Berba, Klub českých turistů, Sbor dobrovolných hasičů Bolevec. Také jsme oslovili některé členy zastupitelstva s žádostí o vystoupení na této akci s možností prezentace svého názoru (primátor p.Rödl, starosta ÚMO 1 p.Uhlík, zastupitelé: paní Krejsová a panové Bis, Chovanec, Brabec, Tichý, Duchek). Účast s veřejným vystoupením přislíbili Bolevečtí rodáci.

18.2. 2009

Shrnutí možnosti existence SSC Bolevec v areálu aneb sliby našich politiků

Vzhledem k tomu, že je již skoro tři čtvrtě roku po naší demonstraci na náměstí Republiky, chceme vás informovat o našich aktivitách ve snaze o zachování sportovních aktivit na Prokopávce a o "pomoci a aktivitě politiků", se kterými jsme měli při této snaze co do činění.
Jako prvního jsme oslovili pana primátora Rödla, který s námi při demonstraci komunikoval a slíbil pomoc. Navštívili jsme ho v roce 2008 4x, kde jsme se přes postupné sliby nikam nedostali. Nejdříve nám bylo slíbeno, že se bude jednat firmou Janák Bros o odkoupení areálu. Po 2 jednáních,  které proběhly nám bylo sděleno, že by k odkupu mohlo dojít, ale problémem zůstává cena, která je příliš vysoká. V mezičase jsme navštívili klub ČSSD před zasedáním zastupitelstva města Plzně. Klub podpořil naši snahu a potvrdil, že bud pro odkup i za proklamovanou částku 23 mil. Kč. Škoda a jaká ironie, že podobný postoj nezaujali před několika lety za , kdy se o odkupu města jednalo a cena tehdy byla pouze 2 mil. Kč, byla tehdy výkonnými zástupci ČSSD smetena ze stolu. Dále jsem se potkali i se zástupci KSČM, kteří taktéž slíbili, že budou pro odkup. Už před jednáním nám bylo podezřelé, že ale problematika odkupu areálu není v programu jednání. Na jednání zastupitelstva jsme se osobně účastnili. Zástupci ČSSD na jednání navrhli o hlasování o zařazení bodu ohledně odkupu areálu. Při hlasování byli zástupci ČSSD a KSČM pro, zástupci ODS a proti nebi se zdrželi (což bylo v té chvíli totéž jako být proti). Jak pak máme věřit panu primátorovi, že se o odkup snaží, když nejsou s to ani o odkupu jednat (výsledky hlasování máme k dispozici). Zdůvodněno to bylo tím, že na pozemky, na kterých se areál Prokopávka nachází, je podána státem žaloba ohledně jejího vlastnictví. Jednání s firmou Janák Bros se v tuto chvíli zaseklo na mrtvém bodě. Při další návštěvě primátor nám bylo slíbeno, že bude primátor ve věci odkupu areálu se zástupci státu ohledně vznesené žaloby.
Následovalo další jednání zastupitelstva, kde jsme za spolupráce s klubem ČSSD dohodli, že budeme požadovat odsouhlasení oficiálního úkolu pro město Plzeň o odkoupení areálu. V rámci tohoto jednání vystoupil pro podporu našeho záměru prezident sdružení Hanuš Uher s proslovem k zastupitelstvu. Hlasování o tomto však dopadlo naprosto stejně jako hlasování minulé s tím rozdílem, že se již na straně hlasujících členů ODS neobjevovalo "zdržel se". To nahradilo jasné "proti"!! Takhle se chová někdo, kdo slibuje, že chápe naši potřebu a udělá vše pro zachování sportu na Prokopávce?! Opět nám byla předhozena žaloba na vlastnictví a z toho vyplývající nemožnost dohodnout se.
Při představě délky trvání soudních sporů jsme se tedy chopili myšlenky finančních dotací, které by nám umožnili dlouhodobé nájemné nebo jen pouhé přežití sdružení. S touto myšlenkou jsme vyrazili za starostou ÚMO1 panem Uhlíkem. Ten nás ujistil, že dlouhodobě naši činnost dotovat nebude. Dokonce jsme se dozvěděli, že ÚMO1 nemá zájem o odkup areálu, protože by bylo potřeba do něj investovat v řádech desítek miliónů korun. Tento nesmysl dokážeme jednoduše vyvrátit. Neustále opakovaně poukazujeme na to, že jsme sdružením, které je schopno zajistit provoz sdružení, nebudeme-li drceni vysokým nájemným od formy Janák Bros. Návštěva u starosty pro nás byla více než zdrcující i z toho důvodu, že v roce 2007 rozhodlo ÚMO1 o odkupu areálu do svého vlastnictví (oficiální zápisy máme k dispozici).
Spojili jsme se opět s klubem ČSSD, kde nám byl doporučen způsob jakým získat nezbytné finance na nájemné areálu. Dle doporučeného postupu jsme připravili oficiální žádost o dotaci 500 tis.Kč, která byla zařazena do programu jednání zastupitelstva. Hlasování však dopadlo, jako všechna předešlá. Zase to máme chápat tak, že takto se postupuje v případě, že je zájem města na zachování sportu v Prokopávce? To těžko! Argumentem pro neodsouhlasení bylo, že je již dokončen rozpočet města Plzně pro rok 2009 a nelze proto tyto prostředky uvolnit. My tvrdíme, na co jsou tedy rezervní fondy a podobné rozpočtové instrumenty? A ty jsou v rozpočtu města Plzně v řádech stamiliónů korun! Opravdu tedy nelze tyto prostředky uvolnit nebo jednoduše se nechce, aby sport na Prokopávce pokračoval? Dál nám bylo doporučeno zažádat o dotaci znovu a adresovat ji přímo na komisi kompetentní k tomu to rozhodnutí a radu města Plzně. To jsme také udělali. To se již nacházíme v roce 2009. Rozhodnutí komise pro nás opět bylo šokem. Z požadované sumy nedostaneme ani korunu, ani oficiální zdůvodnění jsme neobdrželi.
Zajímavé například je případ 1. FC Plzeň, který je nucen v rámci svých sportovních aktivit také nucen platit nájem, ale zde jsou prostředky od města k dispozici. A to v daleko výše než požadujeme my.
V té době se objevila další varianta zabezpečení působení sdružení. Město požádá stát o dlouhodobý pronájem pozemků, na kterých se nachází sportoviště v Prokopávce. Jednalo by se pouze o pozemky mimo budovy. I tato varianta by pro nás byla vyhovující. Při dlouhodobém smluvním vztahu již dosáhneme na dotace a bylo by možno vybudovat skromné zázemí pro sportovce. Avšak i tato varianta je z našeho pohledu v nedohlednu. My řešíme naši okamžitou situaci. Ta je takové, že v současní době je oddíl zadlužený a nemá na další nájem žádné finanční prostředky. 

Všichni víme, jak dopadli krajské volby. Proto jsme doufali v pozitivním přístupu ČSSD podobně jako tomu bylo v rámci zastupitelstva města Plzně. Při návštěvě u pana Chovance (v současné době náměstka hejtmanky M. Emmerové) nám bylo sděleno, že kraj areál koupit nemůže, protože je tento objekt na území města Plzně. Přitom i Plzeňský kraj je vlastníkem majetku na území města Plzně. Příkladem jsou pozemky pod odborným učilištěm na Karlovarské ulici. Pan Chovanec nám nicméně doporučil podat žádost o dotaci ve výši 200 tis. Kč o čerpání prostředků z dotačního programu Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2009. Uzávěrka podání žádosti je 2.3. 2009, takže uvidíme…
To celé lze tedy shrnout, že nám bylo sportu naslibováno, ale vůbec nic uskutečněno. Naše sdružení se potácí v dluzích a při podobném stavu budeme naši činnost v nejbližší době nuceni ukončit.
Vzhledem k výše uvedenému máme v plánu po odsouhlasení našeho návrhu členskou základnou znovu upozornit na náš problém veřejnou demonstrací, která je plánovaná na 2. 4., 18. 6. a 3. 9. na Náměstí Republiky. Z toho důvodu se bude konat v nejbližší době mimořádné setkání členů sdružení.
 

14.6. 2008
Prohlášení sdružení sportovních klubů  Bolevec
Na základě konání mimořádné valné hromady sdružení sportovních klubů Bolevec konané 10.6.2008 my, členové sdružení sportovních klubů Bolevec, oznamujeme rozhodnutí valné hromady o svolání protestní manifestace na podporu zachování sportovních aktivit v areálu V Prokopávce. Tato manifestace se bude konat 26.6. 2008 v 15 hodin na náměstí Republiky v Plzni.
 
K tomuto krajnímu a zásadnímu kroku jsme byli donuceni na základě z našeho pohledu patové situace mezi zástupci města Plzně a firmou JANÁK BROS spol. s r.o.
Po naší roční intenzivní snaze nedochází k realizaci odkupu areálu, ačkoliv místně příslušný úřad odsouhlasil tento záměr zrealizovat. Tím, že nedochází k realizaci odkupu, přichází nejvýznamnější plzeňský obvod ÚMO1 o tradiční sportovní areál jedinečného charakteru v této lokalitě. Tento krok se nám zdá naprosto nelogický, protože každá z politických stran má ve svém programu podporu sportovní činnosti a zejména sportovní činnosti mládeže. Při našich jednání jsme zatím dosáhli pouze slibů, a proto volíme toto radikální řešení. Nejen samotní sportovci, ale i Bolevečtí rodáci, coby nositelé tradic, a přidružené spolky stojí za námi. Vyzýváme proto všechny příslušné a dotčené orgány k aktivitě, která by směřovala k záchraně sportu v Bolevci.
 
V Plzni dne 12.6.2008                                     Výbor SSC Bolevec
13.6. 2008
Dnes tj. 13.6.2008 jsme na ÚMO 3 podali oficiální oznámení o konání naší protestní manifestace dne 26.6. v 15 hod. Ta byla úřadem přijata a do 3 dní bychom měli obdržet potvrzení o možnosti konání shromáždění. Požadované místo mezi parkovištěm před radnicí města Plzně a kostelem sv. Bartoloměje je v potřebné době volné, což je dobrá zpráva, takže by konání nemělo nic bránit.
Ve čtvrtek 12.6. se v areálu v Prokopávce konalo setkání s médii. Účastnili se ho zástupci Plzeňského deníku (článek vyšel dnes 13.6.), MF DNES (článek také ve vydání z 13.6.), Český rozhlas a svoji reportáž zde také natočila TV ZAK.
odkaz na článek v MF DNES:
 
 
V souvislosti s připravovanou manifestací uvítáme jakékoli náměty na naši propagaci jako jsou například slogany, které budeme uvádět na transparentech apod. Zároveň s tímto připravujeme petiční akci dle par. 1 zákona 85/1990 Sb. o právu petičním a hromadné rozeslání informačního mailu s žádostí o účastnickou podporou při našem protestu.
11.6. 2008
Dnes jsme si potvrdili termín protestní manifestace. Bude se konat 26.6.2008 v 15 hodin na Náměstí Republiky. K této akci jsme připravili oficiální oznámení pro obecní úřad, které bude předáno 13.6. příslušnému obecnímu úřadu.. Toho jsme podle zákona povinni. Také bylo připraveno prohlášení pro média. S médii proběhne setkání zítra 12.6. od 13,30hod. v areálu V Prokopávce v rámci tréninku žáků základny. Tam bude toto prohlášení předáno spolu s dopisem, který byl adresován a zaslán zastupitelům města Plzně před jejich květnovým zasedáním (viz. níže). V dalších dnech se budeme věnovat konkrétnímu programu plánované manifestace a plánu doprovodných akcí (letáky, plakáty, zvuková kulisa, petiční archy, přítomnost médií apod.)
Stále musíme mít na paměti, že tato akce se neobejde bez lidí, kteří si ji odsouhlasili na včerejší mimořádné valné hromadě. Proto prosíme každého z vás, aby toto neopominul a s akcí počítal. Případně také kontaktoval ostatní příznivce, kteří by nás v naší společné myšlence podpořili.
Za veškeré vaše náměty a připomínky budeme rádi.

                                                                             Pavel Greif

10.6. 2008
Zítra, tj. 11.6. ve večerních hodinách, se na tomto webu objeví první bližší informace k demostraci, která by měla proběhnout 26.6.2008. 

Budeme informovat i o setkání s novináři, televizí apod. Na 12.6. se chystá od 13,30 natáčení šotu pro TV ZAK. Prosím hráče základny spolu s rodiči, aby byli pokud možno již od této doby přítomni na čtvtečním tréninku. Dnes se vás ohledně tohoto natáčení snažil kontaktovat trenér základny. 
                                                                                                Pavel Greif
17.5. 08
Dopis zastupitelům města Plzně:   
V Plzni 7. května 2008
 
Vážený zastupiteli města Plzně,

obracíme se na Vás touto písemnou formou jako na poslední instanci pro náš oddíl SSC Bolevec v tak bezvýchodné a nejisté situaci, kdy hrozí zánik činnosti celého sdružení v areálu v Plzni – Prokopávce. Rozhodovat o tom, kam bude naše Sdružení sportovních klubů směřovat, budete Vy na pravidelném zasedání zastupitelstva Magistrátu města Plzně 15.května 2008.

Úvodem nám tedy dovolte Vás stručně zasvětit krátkým pohledem do historie a v něm podrobněji popsat vývoj celé situace s cílem Vám pomoci se v problému orientovat.
 
Po revoluci v listopadu roku 1989 dochází na začátku 90. let v celém tehdejším Československu k přechodu od centrálně plánovaného hospodářství k tzv. hospodářství tržnímu. Na tento způsob hospodaření jsou nuceny přejít nejen státní podniky a závody ale i neziskové organizace mezi, které patří také sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Jako celé řadě podniků se tento přechod nedaří, nedaří se tento proces ani mnohým sportovním jednotám, dosud úspěšně hospodařícím z dotací pod křídly socialistického ČSTV. 
 
Absolutně nepřipravená na tento způsob řízení a hospodaření se nachází začátkem devadesátých let TJ Sokol Plzeň – Bolevec. Tato, do té doby jedna z nejbohatších jednot v Plzni, se ocitá náhle zaskočena tím, že se má postarat sama o sebe. Přichází řada amatérských, nekoncepčních, chybných a často protichůdných rozhodnutí, která vedou tuto jednotu do finanční krize. V té době má tato jednota ovšem řadu zaměstnanců, za které přestává platit sociální a zdravotní pojištění, čímž se spirála platební neschopnosti začíná roztáčet ještě daleko rychleji. Neustálé výměny ve vedení jednoty, vytloukání klínu klínem, tedy dluhu dalším dluhem, přivádějí tuto jednotu v polovině 90. let do neřešitelné finanční situace. Je ovšem paradoxní, že oddíly a odbory, které hospodaří nezávisle na jednotě, si za pomoci sponzorů, různých finančních darů, vstupů na své akce a různých jiných aktivit vedou finančně daleko lépe než sama jednota.

V té době dozrává v oddílech kopané a pozemního hokeje, které sportují mimo areál v Ledecké ulici, rozhodnutí vyvést své členy ze společenství Sokola Bolevec. Žádají na jednotě, aby jim byla převedena část majetku Sokola Bolevec, ve které oba oddíly provozují svoji činnost, tedy stavby v areálu bolevecké Prokopávky. Po sdělení, že o majetku Sokola může rozhodnout pouze její nejvyšší orgán tj. sokolská konference, je tato, na nátlak oddílů kopané a pozemního hokeje svolána na červen roku 1997. Za účasti bývalého starosty ÚMO 1 pana Kadlece je po bouřlivé diskuzi ve 23:30 hod přijato většinou zástupců všech odborů Sokola rozhodnutí o rozdělení majetku na dva právní subjekty. Jako reakci na výsledek konference zakládají oddíly kopané a pozemního hokeje v srpnu 1997 občanské sdružení SSC Bolevec (Sdružení sportovních klubů) a očekávají splnění usnesení konference. Jakoby náhodou není z této konference pořízen zápis. Tehdejší vedení Sokola tedy nic nenutí splnit jediný bod této konference, o kterém se jednalo téměř 6 hodin! Toto usnesení není skutečně nikdy splněno, a tak když v roce 2002 podává TJ Sokol Bolevec sám na sebe podnět ke konkurznímu řízení, jako absolutně platebně neschopný, spadají do konkurzu i stavby v areálu Prokopávky.
V konkurzním řízení, které probíhá koncem roku 2002 a kterého se mimo jiné účastní i statutární město Plzeň částkou 2 mil. Kč, vítězí firma JANÁK BROS. spol. s r.o. Stavby v obou areálech získává ze cenu 7,7 mil.Kč. Tedy přesně tolik kolik dluží TJ Sokol Bolevec svým věřitelům. Jako jakýsi bonus nebo třešnička na dortu jsou této vítězné firmě do kupní smlouvy připsány věřitelským výborem v čele s ing. Tatíčkem i majetek, který se nachází v areálu Prokopávky, ale není majetkem Sokola Bolevec. Jedná se o travnaté a škvárové hřiště, asfaltové a ostatní plochy a další. Tyto pozemky nebyly majetkem Sokola Bolevec a nebyly předmětem konkurzního řízení. Chybu se snaží využít vedení SSC Bolevec a podává 25.2.2004 prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Havla žádost k majiteli těchto parcel (ČR) zastoupený úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o takzvanou výpůjčku svých sportovišť na dobu deseti let. Dne 29.9.2005 se dopisem JUDr. Havla dozvídá SSC Bolevec, že dotčené parcely nelze převést, jelikož se nacházejí v majetku firmy JANÁK BROS. spol. s r.o. 

A jak to tedy vypadá s odstupem pěti let od konkurzu se sportem a tělovýchovou v Bolevci? V bývalém areálu Sokola Bolevec v Ledecké ulici úspěšně „sportují“ ubytovna a dvě restaurace. Na kdysi nejvytíženějším sportovišti Severního předměstí se místo sportující mládeže prohání pouze vítr. Základní kámen a pilíř Sokola odbor ZRTV (dnes Sport pro všechny) odvádí své členy do jiných tělocvičen. Po mnoha desetiletí úspěšné činnosti končí svoji aktivitu oddíl národní házené dříve české házené. 

Z areálu postupně odcházejí oddíly volejbalu, cyklistiky, házené a šachu. Tyto oddíly se buďto začleňují do jiných jednot nebo pokračují ve své činnosti pod názvem Bolevec ovšem na sportovištích mimo Severní předměstí a dokonce i mimo Plzeň. Jedinými oddíly, které ještě stále sportují v areálu bývalého Sokola jsou oddíl pozemního hokeje a kopané pod hlavičkou SSC Bolevec. Ale i SSC Bolevec se ocitá v těžké situaci. Chce-li i nadále provozovat svoji sportovní činnost v areálu Prokopávky je nucena s firmou JANÁK BROS. spol. s r.o. uzavřít nájemní smlouvu. Tak nastává situace, že v areálu, který za finanční garance tehdejšího obvodního národního výboru Plzeň 1 vybudovala řada členů vlastníma rukama v rámci dřívější AKCE „Z“, se SSC Bolevec ocitá jako nájemník a za své působení v Prokopávce je povinen platit nájem. Po pěti letech strávených v nájmu firmy JANÁK BROS. spol. s r.o. docházejí SSC Bolevec koncem roku 2007 finanční prostředky na placení nájmů. Začátkem roku 2008 nabízí firma JANÁK BROS. spol. s r.o. k odkoupení městu Plzeň své objekty v areálu Prokopávka za částku 23 mil.Kč. ÚMO 1 v čele se starostou panem Uhlíkem s koupí souhlasí, rada města Plzně, i když odhadce města tuto cenu stanovil na částku přesahující 23 mil.Kč, ovšem tuto cenu odmítá akceptovat.
 
Co říci závěrem? Pokud se majitel staveb nedohodne se statutárním městem Plzeň nebo jiným subjektem, který by podstatně snížil nájemnou částku, bude i SSC Bolevec jako poslední nucen ukončit sportovní činnost v areálu Prokopávka. V areálu Prokopávka, který od roku 1921 využívaly celé generace boleveckých fotbalistů, od roku 1970 potom společně s pozemními hokejisty. Tímto odchodem z areálu Prokopávky tedy skončí veškerá sportovní a tělovýchovná činnost na Severním předměstí v části zvané Bolevec.
 
Vše nejpodstatnější....
 
1)    V prosinci roku 2002 dochází po předchozích zdlouhavých peripetiích k prodeji areálu společnosti firmě JANÁK BROS. spol. s r.o. Zde je třeba připomenout, že zájem o koupi v té době areálů (spolu s boleveckou sokolovnou) projevilo též město při vypořádání konkurzu tehdejší TJ Sokol Bolevec, ale neuspělo z důvodu podání nabídky kolem 2 milionů Kč. Toto se jeví jako základní mezník našeho působení, neboť jsme museli uzavřít nájemní smlouvu na nemovitosti, v kterých naše sdružení provozuje svou sportovní činnost v podstatě bez výdělečné činnosti. SSC Bolevec platí měsíční nájemné 35.600,- Kč. Tato částka znamenala nárůst nákladů sdružení o 60% z celkových provozních měsíčních výdajů. Jedná se o obrovské peníze pro sdružení, kterému nemůže nikdo pomoct, neboť díky nájemnímu vztahu se soukromou právnickou osobou je v podstatě odříznuta od systému dotačních titulů na podporu zvelebování sportovišť a zázemí. Přechodem areálu do rukou města by samozřejmě tento problém odpadl.

Přesto aktivitou členů výboru se dařilo tuto sumu shánět tak, aby nájemní vztah mohl pokračovat. Je ale velkým problémem v krátkodobém nájemním vztahu se pokusit čerpat dotace na podporu činnosti či zvelebení sportovišť.
 
2)    Společnost JANÁK BROS. spol. s r.o. dlouhodobě vyjadřuje názor, že jako soukromá společnost již nehodlá dále z jejího pohledu dotovat naši sportovní činnost, a proto se situace dostala na jednání městského zastupitelstva, za což jsme velice rádi, neboť Vaším rozhodnutím bude buď uzavřena tradice boleveckých sportovišť, nebo v případě schválení odkupu areálu nastoleno nové fungování našeho Sdružení sportovních klubů.
 
3)    Město již jednou v roce 2002 rozhodlo o neodkoupení areálů V Prokopávce a v Ledecké ulici a znamenalo to konec sportovní činnosti v areálu Sokolovny v Ledecké ulici, kde v té době byly celorepublikové soutěže v házené, národní házené. Rekreačnímu sportu se tu v té době věnovalo 9 druhů sportu. Teď zde není jediný. O možnost sportovního vyžití přišlo cca 1200 sportovců z velké většiny tvořeno mládeží a dětmi. Je to tristní pohled na areál, který chátrá, to nám věřte.
 
4)    Hodně nás mrzí, když čteme v tisku vyjádření zástupců magistrátu města, že areál Prokopávky nepatří mezi strategická sportoviště, která si město chrání. Vždyť na plzeňském prvním obvodu mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití není a dovolíme si připomenout, že náš areál neslouží pouze k fotbalu, ale zázemí zde nalezl i pozemní hokej a v neposlední řadě se zde konala v roce 2004 předolympiáda turistů a v roce 2005 též 9. světová olympiáda turistů.
 
5)    Zastupitelstvo prvního obvodu naši činnost podporuje, což vyjádřilo v roce 2007 podporou a svým kladným stanoviskem k odkoupení areálu od soukromého podnikatele.
 
6)    Myslím si, že náš areál výborně zapadá do záměru města s úpravou jihozápadních pláží boleveckého rybníka s možností zvýšení počtu turistů, rekreantů a následnému sportovnímu vyžití, které právě může nabídnout sportovní areál Prokopávka na pozemcích, které vlastní stát.
 
7)    Rádi bychom vybudovali sportoviště odpovídající nárokům dnešní doby. Vždyť tento areál by mohl mít hřiště s umělou trávou, kam by mohly chodit sportovat děti z nedaleké školy, tenisové i volejbalové kurty. Prostoru je dost a jediný profit by z toho měli obyvatelé nejen plzeňského prvního obvodu, ale i celého města.
 
8)    Rádi bychom Vás tímto požádali o doopravdy zodpovědné rozhodnutí, neboť v našem sdružení je 501 členů a v neposlední řadě zde sportuje mládež a děti (z celkového počtu je to nezanedbatelné číslo 261). Zde jsme zaznamenali po hubených letech nárůst počtu dětí, kteří mají zájem u nás trávit volný čas, což je v dnešní době hodně pozitivní.
 
Víme, že požadované finance za tento areál nejsou malé, ale možnost vlastnictví pozemků o rozloze 2,5 ha, ubytovna, šatnový blok s tribunou u hlavního hřiště a sportovní hala dávají velkou možnost zde vytvořit doopravdy aktivní a sportem žijící území na periferii města.
 
Sportovní areál byl postaven pro sport, a proto na Vás apelujeme: „Zachovejte toto dílo pro budoucí generace na obvodu Plzeň 1, aby měly kde sportovat“.
 
 
S úctou a pevnou vírou ve zdárné řešení ve prospěch sportu
 
 
Ing. Pavel Greif
Člen výkonného výboru
Sdružení sportovních klubů Bolevec
 
 18.2. 2009

Shrnutí možnosti existence SSC Bolevec v areálu aneb sliby našich politiků

Vzhledem k tomu, že je již skoro tři čtvrtě roku po naší demonstraci na náměstí Republiky, chceme vás informovat o našich aktivitách ve snaze o zachování sportovních aktivit na Prokopávce a o "pomoci a aktivitě politiků", se kterými jsme měli při této snaze co do činění.
 
Jako prvního jsme oslovili pana primátora Rödla, který s námi při demonstraci komunikoval a slíbil pomoc. Navštívili jsme ho v roce 2008 4x, kde jsme se přes postupné sliby nikam nedostali. Nejdříve nám bylo slíbeno, že se bude jednat firmou Janák Bros o odkoupení areálu. Po 2 jednáních,  které proběhly nám bylo sděleno, že by k odkupu mohlo dojít, ale problémem zůstává cena, která je příliš vysoká. V mezičase jsme navštívili klub ČSSD před zasedáním zastupitelstva města Plzně. Klub podpořil naši snahu a potvrdil, že bud pro odkup i za proklamovanou částku 23 mil. Kč. Škoda a jaká ironie, že podobný postoj nezaujali před několika lety za , kdy se o odkupu města jednalo a cena tehdy byla pouze 2 mil. Kč, byla tehdy výkonnými zástupci ČSSD smetena ze stolu. Dále jsem se potkali i se zástupci KSČM, kteří taktéž slíbili, že budou pro odkup. Už před jednáním nám bylo podezřelé, že ale problematika odkupu areálu není v programu jednání. Na jednání zastupitelstva jsme se osobně účastnili. Zástupci ČSSD na jednání navrhli o hlasování o zařazení bodu ohledně odkupu areálu. Při hlasování byli zástupci ČSSD a KSČM pro, zástupci ODS a proti nebi se zdrželi (což bylo v té chvíli totéž jako být proti). Jak pak máme věřit panu primátorovi, že se o odkup snaží, když nejsou s to ani o odkupu jednat (výsledky hlasování máme k dispozici). Zdůvodněno to bylo tím, že na pozemky, na kterých se areál Prokopávka nachází, je podána státem žaloba ohledně jejího vlastnictví. Jednání s firmou Janák Bros se v tuto chvíli zaseklo na mrtvém bodě. Při další návštěvě primátor nám bylo slíbeno, že bude primátor ve věci odkupu areálu se zástupci státu ohledně vznesené žaloby.
 
Následovalo další jednání zastupitelstva, kde jsme za spolupráce s klubem ČSSD dohodli, že budeme požadovat odsouhlasení oficiálního úkolu pro město Plzeň o odkoupení areálu. V rámci tohoto jednání vystoupil pro podporu našeho záměru prezident sdružení Hanuš Uher s proslovem k zastupitelstvu. Hlasování o tomto však dopadlo naprosto stejně jako hlasování minulé s tím rozdílem, že se již na straně hlasujících členů ODS neobjevovalo "zdržel se". To nahradilo jasné "proti"!! Takhle se chová někdo, kdo slibuje, že chápe naši potřebu a udělá vše pro zachování sportu na Prokopávce?! Opět nám byla předhozena žaloba na vlastnictví a z toho vyplývající nemožnost dohodnout se.
 
Při představě délky trvání soudních sporů jsme se tedy chopili myšlenky finančních dotací, které by nám umožnili dlouhodobé nájemné nebo jen pouhé přežití sdružení. S touto myšlenkou jsme vyrazili za starostou ÚMO1 panem Uhlíkem. Ten nás ujistil, že dlouhodobě naši činnost dotovat nebude. Dokonce jsme se dozvěděli, že ÚMO1 nemá zájem o odkup areálu, protože by bylo potřeba do něj investovat v řádech desítek miliónů korun. Tento nesmysl dokážeme jednoduše vyvrátit. Neustále opakovaně poukazujeme na to, že jsme sdružením, které je schopno zajistit provoz sdružení, nebudeme-li drceni vysokým nájemným od formy Janák Bros. Návštěva u starosty pro nás byla více než zdrcující i z toho důvodu, že v roce 2007 rozhodlo ÚMO1 o odkupu areálu do svého vlastnictví (oficiální zápisy máme k dispozici).
Spojili jsme se opět s klubem ČSSD, kde nám byl doporučen způsob jakým získat nezbytné finance na nájemné areálu. Dle doporučeného postupu jsme připravili oficiální žádost o dotaci 500 tis.Kč, která byla zařazena do programu jednání zastupitelstva. Hlasování však dopadlo, jako všechna předešlá. Zase to máme chápat tak, že takto se postupuje v případě, že je zájem města na zachování sportu v Prokopávce? To těžko! Argumentem pro neodsouhlasení bylo, že je již dokončen rozpočet města Plzně pro rok 2009 a nelze proto tyto prostředky uvolnit. My tvrdíme, na co jsou tedy rezervní fondy a podobné rozpočtové instrumenty? A ty jsou v rozpočtu města Plzně v řádech stamiliónů korun! Opravdu tedy nelze tyto prostředky uvolnit nebo jednoduše se nechce, aby sport na Prokopávce pokračoval? Dál nám bylo doporučeno zažádat o dotaci znovu a adresovat ji přímo na komisi kompetentní k tomu to rozhodnutí a radu města Plzně. To jsme také udělali. To se již nacházíme v roce 2009. Rozhodnutí komise pro nás opět bylo šokem. Z požadované sumy nedostaneme ani korunu, ani oficiální zdůvodnění jsme neobdrželi.
 
Zajímavé například je případ 1. FC Plzeň, který je nucen v rámci svých sportovních aktivit také nucen platit nájem, ale zde jsou prostředky od města k dispozici. A to v daleko výše než požadujeme my.
 
V té době se objevila další varianta zabezpečení působení sdružení. Město požádá stát o dlouhodobý pronájem pozemků, na kterých se nachází sportoviště v Prokopávce. Jednalo by se pouze o pozemky mimo budovy. I tato varianta by pro nás byla vyhovující. Při dlouhodobém smluvním vztahu již dosáhneme na dotace a bylo by možno vybudovat skromné zázemí pro sportovce. Avšak i tato varianta je z našeho pohledu v nedohlednu. My řešíme naši okamžitou situaci. Ta je takové, že v současní době je oddíl zadlužený a nemá na další nájem žádné finanční prostředky. 

Všichni víme, jak dopadli krajské volby. Proto jsme doufali v pozitivním přístupu ČSSD podobně jako tomu bylo v rámci zastupitelstva města Plzně. Při návštěvě u pana Chovance (v současné době náměstka hejtmanky M. Emmerové) nám bylo sděleno, že kraj areál koupit nemůže, protože je tento objekt na území města Plzně. Přitom i Plzeňský kraj je vlastníkem majetku na území města Plzně. Příkladem jsou pozemky pod odborným učilištěm na Karlovarské ulici. Pan Chovanec nám nicméně doporučil podat žádost o dotaci ve výši 200 tis. Kč o čerpání prostředků z dotačního programu Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2009. Uzávěrka podání žádosti je 2.3. 2009, takže uvidíme…
To celé lze tedy shrnout, že nám bylo sportu naslibováno, ale vůbec nic uskutečněno. Naše sdružení se potácí v dluzích a při podobném stavu budeme naši činnost v nejbližší době nuceni ukončit.
Vzhledem k výše uvedenému máme v plánu po odsouhlasení našeho návrhu členskou základnou znovu upozornit na náš problém veřejnou demonstrací, která je plánovaná na 2. 4., 18. 6. a 3. 9. na Náměstí Republiky. Z toho důvodu se bude konat v nejbližší době mimořádné setkání členů sdružení.
Dnes již byli 2 visitors (13 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free