SSC Bolevec - Diskuze

 

Tato diskuze je určena pro slušné lidi se zájmem o fotbal v oddíle SSC Bolevec. Nevhodné příspěvky, které se NETÝKAJÍ fotbalu, budou obratem smazány. Děkujeme.

Name:
Your Email address:
Your message:

<- Back  1 ...  4  5  6  7  8  9  10 11 

Continue->

Name:mirek
E-Mail:milaseznam.cz
Time:08/07/2008 at 3:54am (UTC)
Message:kdy zase zacne sezona fotbalku na prokopavce
dik

Name:Pavel Greif
E-Mail:greifpavelcentrum.cz
Time:06/27/2008 at 10:11am (UTC)
Message:Ještì jednou touto cestou dìkuji všem zúèastnìným za podporu, kterou vèera vyjádøili velice aktivní úèastí na naší demostraci.
Pavel Greif

Name:Jirka
E-Mail:predycentrum.cz
Time:06/27/2008 at 6:27am (UTC)
Message:Vèera jsem se stavìl na demostraci, resp. jsem stihl jen pana primátora. K jeho výrokùm, no, je to politik... a jako politik chvílema mluvil. Snad ale dojde svého slibu a ještì se min. jednou sejde s panem Janákem a bude s ním jednat o prodeji. Moc by mì zajímal termín, kdy to bude. A taky jsem zvìdav, jak dopadlo jednání o 15 mil. kè, o kterých tam mluvil. Je moc moc moc dobøe, že jste takovou akci zorganizovali a pokud se bude opakovat, je to super.

Name:Extrenér
E-Mail:voplcsas.cz
Time:06/25/2008 at 6:07am (UTC)
Message:Chtìl bych touto cestou ještì jednou podìkovat za spolupráci po dobu mého pùsobení v Bolevci všem hráèùm, se kterými jsem mìl za ty 3 roky co do èinìní a snažil jsem se je nasmìrovat (vìtšinou stejnì marnì) za lepšími výkony.Zvláštní podìkování pak pochopitelnì patøí HRÁÈI, trenérovi(dle jeho výsledkù mnohem úspìšnìjšímu než jsem byl já), vedoucímu, lékaøi, výrobci dobré nálady, opraváøi všeho potøebného, sponzorovi, zamìstnanci kuchynì i udírny, 3. správci - Petru Nyklesovi, který mi vždy zabezpeèil po všech stránkách 100% servis, takže na mnì skuteènì zbyla jenom ta minimální starost a sice pokusit se Vás trénovat.
Držím palce, aby Bolevec pøežil tu tìžkou situaci, která nastala a vìøím, že na podzim budu moct chodit na vítìzné "domácí" zápasy na našem soupeøi oblíbeném drnèáèku.
Tak chlapi, a se daøí!!!

Name:Pavel Greif
E-Mail:greifpavelcentrum.cz
Time:06/18/2008 at 7:11pm (UTC)
Message:Díky za podporu!

Name:Karel
E-Mail:karelfleisigseznam.cz
Time:06/14/2008 at 2:55pm (UTC)
Message:Držte se chlapy urèitì vás pøijdu podpoøit a ne sám

Dnes již byli 1 visitors (7 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free